อพ.สธ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมือง จ. สุรินทร์