อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนาคำวิทยา อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี