อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี