อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงาน อพ.สธ. *บ้านสามหลัง*