อพ.สธ.นำส่ง "ม่วงเทพรัตน์" เพื่อส่งมอบผู้สั่งจองตามจุดนัดรับ
เจ้าหน้าที่นำส่ง ณ จุดรับในพื้นที่ภาคเหนือ