อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนนาคำวิทยา อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี