อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๒ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา