อพ.สธ.เยี่ยมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์