อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออก
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ครั้งที่ ๑