อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดขอนแก่น