อพ.สธ.เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สมาขิกกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน