อพ.สธ.เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สมาขิกกลุ่มจังหวัดลำปาง พะเยา เชียงราย