อพ.สธ.เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี