อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน โรงเรียนนาคำวิทยา อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี