อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เตรียมความพร้อมในการประเมิน โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี