อพ.สธ. เยี่ยมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนบน
โรงเรียนแม่ลาน้อย อ.แม่ลา จ.แม่ฮ่องสอน
ณ ศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือตอนบน ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ  จ.เชียงใหม่

 

 

 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 

 

 
     
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME