อพ.สธ. ร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น จัดฝึกอบรม
ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 

 

 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
  
     
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME