อพ.สธ. ร่วมกับ อบจ.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดพังงา รุ่น ๒/๒๕๕๔
ณ โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

 

 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
  
     
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME