อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ให้โรงเรียนสมาชิกกลุ่มจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน  จ.ปัตตานี
 

 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
 


 
     
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME