กลับหน้าหลัก : บทนำ

 

ความรู้ทั่วไป

 

สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ

กลุ่มยาแก้โรคเรื้อน

  กระเบาน้ำ

 

  ดองดึง

 

  เลี่ยน

 

  พิลังกาสา

 

  สะบู่เลือด

 

  สลอด


 

     

กลุ่มยาแก้โรคเรื้อน

พิลังกาสา

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Ardisia polycephala  Wall.

ชื่อสามัญ   ตีนจำ (เลย) ผักจำ ผักจ้ำแดง (เชียงใหม่, เชียงราย)

วงศ์  MYRSINACEAE

ชื่ออื่น :  กะเบาข้าวแข็ง กะเบาข้าวเหนียว กะเบา กะเบาเบ้าแข็ง (ภาคกลาง) มะกูลอ กะตงคง (ลาว-เชียงใหม่) กะดงเบา (ลำปาง) กะเบาใหญ่ (นครราชสีมา) เบา กูลา (ปัตตานี) หัวค่าง (ประจวบ) กะเบาตึกกะเบาดึก กราเบา (เขมร) ตั้วโฮ่งจี๊ (จีน)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ต้นขนาดย่อม สูง 2-3 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับกันเป็นคู่ ๆ ตามข้อต้น ลักษณะใบเป็นรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ไม่มีจักร ใบจะหนา ใหญ่ มีสีเขียวเป็นมัน ดอกออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง หรือตามส่วนยอด ดอกมีสีชมพูอมขาว ผลโตเท่าขนาดเม็ดนุ่น เมื่อยังอ่อนเป็นสีแดง ผลแก่จะเป็นสีม่วงดำ
ส่วนที่ใช้ :  
ทั้ง 5 คือ ใบ ดอก ราก เมล็ด ผล

สรรพคุณ : ใบอ่อนรับประทานเป็นผักได้

  • บ  -   มีรสร้อน แก้โรคตับพิการ แก้ท้องเสีย แก้ไอ

  • ดอก -  ฆ่าเชื้อโรค

  • ผล - แก้ไข้ ท้องเสีย แก้โรคเรื้อน

  • เมล็ด - แก้ลมพิษ

  • ต้น - แก้โรคเรื้อน กุดถัง โรคผิวหนัง

  • ราก - แก้กามโรค หนองใน พอกปิดแผล ถอนพิษงูกัด ใช้กากพอกแผล เอาน้ำดื่ม