สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Apocynaceae
พุดจีบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem&Schult.
วงศ์ : Apocynaceae
ชื่อสามัญ Crape Jasmine
ชื่ออื่น
: พุดป่า (ลำปาง) พุดจีบ พุดซ้อน พุดสวน พุดสา (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง ผิวลำต้นหยาบขรุขระ มีน้ำยางขุ่นสีขาว  ใบเดี่ยว ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่สีเขียวเข้ม ปลายใบแหลม ใบเรียงตัวเป็นคู่ตรงข้ามรูปใบหอกกลับ  ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงติดกัน 5 กลีบ สีเขียวกลีบดอกแยกกัน 5 กลีบ สีขาว ดอกมีกลิ่นหอม
ผล เป็นฝักยาว ปลายแหลมโค้ง
          มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ในไทยพบขึ้นตามป่าดิบทางภาคเหนือ ออกดอกตลอดปี ดอกมีกลิ่นหอม

ประโยชน์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ในทางสมุนไพรไม้เป็นยาเย็นลดไข้ น้ำจากต้น ขับพยาธิ เปลือก ต้น ราก มีอัลคาบอยด์ coronarine