สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   

 

Apocynaceae : ลักษณะประจำวงศ์

ชวนชม
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.
บานบุรีเหลือง
Allamanda cathartica L.
 
ลั่นทม
Plumeria rubra L.

 
พุดชมพู
Kopsia fruticosa (Kerr) A. DC.
 
รำเพย
Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.
หิรัญญิการ์
Beaumontia grandiflora Wall.
ตีนเป็ดทราย
Cerbera manghas L.
 
แพงพวย
Catharanthus roseus
(L.)
G.Don
ลั่นทม
Plumeria rubra L.

 
ยี่โถ
Nerium oleander L.

 
พุดจีบ
 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem&Schult.
จันทร์กระจ่างฟ้า
Mandevilla hybrid

 
โมกบ้าน
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
โมกใหญ่
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don
โมก
Wrightia pubescens  R.br.
แย้มปีนัง
Strophanthus gratus Franch.