สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Apocynaceae


 


แย้มปีนัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Strophanthus gratus Franch.
วงศ์ : Apocynaceae

ชื่อสามัญ :  Cream fruit
ชื่ออื่น :  บานทน, แย้มปีนัง, หอมปีนัง (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-3 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ทรงพุ่มกลมทึบ มียางสีขาวทุกส่วน ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่จนถึงรูปรี ยาว 7-10 ซม. เนื้อใบหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีม่วงอมชมพู มีดกย่อย 5-8 ดอก รูปแตร โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขอบกลีบมีรอยจีบและหยักเว้า ดอกย่อยทยอยบาน ดอกบานอยู่ได้หลายวัน มีกลิ่นหอม ดอกออกประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม
ประโยชน์ :  นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ คุณสมบัติทางยา เมล็ด สกัดให้สาร G-strophanthin หรือ Ouabain เตรียมเป็นยาแผนปัจจุบันใช้รักษาโรคหัวใจเป็นยาที่มีอันตราย ส่วนยาพื้นบ้านใช้รักษาโรคหนองใน
ที่มาของข้อมูล
: หนังสือพรรณไม้หอมในสวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หน้า 156-157