สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Apocynaceae
บานบุรีเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Allamanda cathartica L.
วงศ์ : Apocynaceae

ชื่อสามัญ -
ชื่ออื่น : บานบุรีเหลือง (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มแกมเลื้อย (scandent) ใบ เดี่ยว รูปใบหอก ออกเรียงรอบข้อ ข้อละ 3-4 ใบ แผ่นใบรูปไข่กลับหรือขอบขนาน ทุกส่วนมียางสีขาวเหมือนน้ำนม ดอก เดี่ยวหรือออกเป็นช่อสั้นๆ กลีบดอกสีเหลือง โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ผล กลม สีเขียว มีหนามรอบๆ ผล ผลแก่แตกได้ ผลและยางต้นมีพิษ สารพิษ : resin ซึ่งเป็นส่วนผสมของ polycyclic acid และ phenol
การเกิดพิษ : ยางต้นเมื่อถูกผิวหนังจะอักเสบ คัน แดง ถ้ารับประทานยางหรือผลเข้าไปทำให้อาเจียน ทองเดิน ท้องร่วงอย่างรุนแรง การหายใจไม่สม่ำเสมอ ไข้สูง ถ้าสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากอาจถึงตาย
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ