สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Apocynaceae


 


หิรัญญิการ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Beaumontia grandiflora Wall.
วงศ์ : Apocynaceae

ชื่อสามัญ -
ชื่ออื่น :  หิรัญญิการ์ (ภาคกลาง); เถาตุ้มยำช้าง (ภาคเหนือ)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง มีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนม ลำเถาเลื้อยพาดพันไปตามพุ่มไม้และเรือนยอดของต้นไม้สูงๆ ชอบขึ้นอยู่ตามชายป่าดิบ หรือป่าเบญจพรรณใกล้ลำธาร ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้ ใบ ออกเดี่ยวๆ อยู่ตรงกันข้าม ใบแต่ละคู่ทำมุมฉากซึ่งกันและกัน รูปมนกว้างประมาณ 11 x 19 ซม. ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ขอบใบเรียบ ด้านล่างมีเส้นแขนงใบปรากฎเป็นโครงชัดเจน ไม่มีขนปกคลุม ดอก มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกบนช่อสั้นๆ ที่ปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมี 6-11 ดอก บานไม่พร้อมกัน ครั้งหนึ่งจะมีดอกบานเพียง 1-3 ดอก ก้านช่อดอกและก้านดอกมีขนละเอียดสีน้ำตาลปนแดงปกคลุมทั่วไป ก้านดอกยาว 2.0-3.2 ซม. ดอกตูมสีเหลืองอ่อน หรือสีเหลืองอมเขียว กลีบรองกลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบแยกออกจากกัน แต่ละกลีบแผ่กว้างซ้อนทับกัน รูปไข่หรือรูปมนขนาด 2.0 x 3.7 ซม.ปลายแหลม ขอบเรียบ แผ่นกลีบมีลายเส้นร่างแหปรากฎชัดเจน มีขนบางๆ ปกคลุมประปรายที่บริเวณกลางกลีบ กลีบดอกเชื่อมติดกันคล้ายรูปปากแตร คอดเข้าหากันที่ฐานเป็นหลอดสั้นๆ ตอนบนบานแผ่กว้างแยกออกเป็น 5 กลีบ มองจากด้านบนคล้ายกับรูปถ้วยตื้นๆ เมื่อดอกบานเต็มที่กว้าง 12-16 ซม. กลีบดอกสีขาวสะอาด แต้มด้วยจุดสีเขียวเรื่อๆ ที่ใจกลางกลีบดอก ซึ่งเป็นบริเวณที่เกสรผู้ 5 อันติดอยู่ ก้านเกสรแต่ละอันแยกออกจากกันเป็นอิสระ แล้วโค้งอับเรณูมาประกบติดกัน อับเรณูค่อนข้างยาว ลักษณะคล้ายหัวลูกศร ตุ่มเกสรเมียอยู่ภายในปริมณฑลของอับเรณูทั้ง 5 อัน รังไข่ตั้งอยู่ที่ฐานกลีบดอกซึ่งเป็นหลอดแคบๆ มีน้ำหวานขังอยู่รอบนอก ฝักรูปบรรทัด ขนาดประมาร 5.5 x 37.0 ซม. ผนังหนาและแข็งมาก ฝักแก่ผนังปริแยกออกจากกันเป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ดแบนๆ สีน้ำตาลเป็นจำนวนมาก ยาวประมาณ 1.7 ซม. ที่ส่วนปลายของเมล็ดมีขนยาวอ่อนนุ่มติดอยู่เป็นกระจุก ยาว 3.5-5.0 ซม. ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ระโยชน์ทางยา ตำรายาไทย เมล็ดเป็นยาบำรุงหัวใจ เนื่องจากมีสารจำพวก "คาร์ดีโนไลด์" ส่วนโทษ เมล็ดหากรับประทาน มากอาจถึงตายได้