สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Apocynaceaeแพงพวยฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Catharanthus roseus  (L.) G.Don
วงศ์ : Apocynaceae

ชื่อสามัญ : Cape Periwinkle, Bringht Eye, Indian Periwinkle, Madagascar Periwinkle, Pinkle-pinkle, Pink Periwinkle, Vinca
ชื่ออื่น :  นมอิน (สุราษฎร์ธานี); ผักปอดบก (ภาคเหนือ); แพงพวยบก, แพงพวยฝรั่ง (กรุงเทพมหานคร)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
: ไม้ล้มลุก สูง 0.5-0.9 เมตร โคนต้นค่อนข้างแข็ง ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่กลับ กว้าง 2-3  เซ็นติเมตร ยาว 5-7  เซ็นติเมตร ปลายมนหรือเว้าเข้าเล็กน้อย โคนมนสีเขียวเข้มเป็นมันก้านและเส้นกลางใบมีสีขาว ดอก มีหลายสี เช่น ขาว ม่วง ชมพู ฯลฯ ออกตามซอกใบ 1-3  ดอก กลีบดอกเป็นหลอดยาว 2.5-3  เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 5  อัน ผล เป็นฝักยาว  2-3  เซนติเมตร เมื่อแก่แตกได้
          แพงพวยฝรั่งมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน หมู่เกาะมาดากาสการ์ ออกดอก ตลอดปี ขยายพันธุ์ เมล็ด
ประโยชน์  ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ในทางยา ใช้ทั้งต้นสกัดได้แอลคาลอยด์ Vincristine และ Vinblastine ซึ่งนำมาทำให้บริสุทธิ์ และใช้ในรูปยาฉีด รักษาคนไข้มะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือด เป็นต้น