สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Caesalpinioideae
สิรินธรวัลลี

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Bauhinia sirindhorniae K. & S.S. Larsen
วงศ์ :  Leguminosae - Caesalpinioideae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น :  สามสิบสองประดง (หนองคาย); สิรินธรวัลลี (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้เลื้อยมีมือเกาะลำต้นทอดยาวได้ 10-20 เมตร กิ่งอ่อน และช่อดอกมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมหนาแน่น กิ่งแก่เกลี้ยง ใบ เดี่ยวรูปไข่ ปลายใบแหลมหรือหยักเว้าเล็กน้อยหรือแยกผ่าลึกถึงฐานใบ ช่อดอกเป็นกระจุกซ้อนกันแน่น ดอก มีจำนวนมาก กลีบเลี้ยงคล้ายห่อกาบ มีแยกเป็นแฉกตามยาว 1-2 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองหรือส้มแดง ผล เป็นฝักแก่แล้วแตก เมล็ดแบน
          พืชถิ่นเดียวของไทย พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกดอกและติดผลประมารเดือน มิถุนายน - กันยายน
ประโยชน์ :  ปลูกเป็นไม้ประดับ  เป็นยาสมุนไพร นำมาตากแห้งแล้วต้มแก้ปวดตามข้อ ตามเส้นเอ็น ถ้านำดอกมาตากแห้ง ปนกับน้ำใช้ทารักษาฝีหนอง ใช้บำรุงรักษาระบบประสาท สมองและการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย ป้องกันโรคความดันและโรคเบาหวานถ้าเข้ากับสมุนไพรตัวอื่น
ข้อมุลเพิ่มเติม