สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Caesalpinioideae
อรพิม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Bauhinia winitii  Craib
วงศ์ :  Leguminosae - Caesalpinioideae
ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น :  คิ้วนาง, อรพิม (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้เถาขนาดใหญ่ มีมือเกาะ ปกคลุมด้วยสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงที่กิ่งก้าน หูใบขนาดเล็ก ร่วงง่าย ใบเดี่ยว เรียงสลับ กว้าง 2-4.5 ซม. ยาว 2.7-4.5 ซม. ก้านยาว 0.6-1.3 ซม. แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ รูปร่างค่อนข้างกลมโคนใบรูปหัวใจ ปลายหยักเป็น 2 แฉกเข้ามาถึงที่โคนใบ เกิดช่องว่างเป็นระยะห่างระหว่างสองแฉก 0.8-1.6 ซม. ปลายของแต่ละแฉกมน ขอบใบเรียบ เส้นใบมี 4 คู่ ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ปกคลุมด้วยขนสั้นประปรายที่ผิวใบด้านล่าง ดอกช่อแบบช่อกระจะ ดอกย่อยมีก้านเรียงสลับบนแกนกลางลดหลั่นตามลำดับจากบนลงล่าง ช่อดอกยาว 13-17 ซม. ก้านช่อยาว 1-2.5 ซม. ดอกย่อยประกอบด้วย วงกลีบเลี้ยงจำนวน 5 กลีบ แยกกัน ปลายของแต่ละแฉกแหลม ปกคลุมด้วยขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดง กลีบดอกจำนวน 5 กลีบ แยกกัน แบ่งเป็นกลีบกลาง กว้าง 0.4-0.6 ซม. ยาว 0.5-0.8 ซม. สีเหลืองครีมรูปไข่กลับ กลีบคู่ข้างและกลีบคู่ล่าง ขนาดเท่ากัน กว้าง 2.3-3.5 ซม. ยาวประมาณ 7 ซม. เกสรเพศเมียจำนวน 1 อัน อยู่เหนือวงกลีบ ผลแบบฝักถั่ว แบนเกลี้ยง มี 2-4 เมล็ด เมื่อแก่เต็มที่ฝักแตก กว้าง 3-5.7 ซม. ยาว 12-25 ซม. ก้านผลยาว 6-9.5 ซม.
          เป็นพืชเฉพาะถิ่นของไทย ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ เปลือกไม้ใช้เคี้ยวกับหมาก และเส้นใยจากเปลือกไม้ใช้ทำเชือก