สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Caesalpinioideae

ชงโคดอกเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Bauhinia tomentosa L.
วงศ์ :  Leguminosae - Caesalpinioideae
ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น :  ชงโคดอกเหลือง โยทะกาดอกเหลือง (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้พุ่ม สูงประมาณ 3 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-8 ซม. มี 7-9 เส้นใบ ปลายเว้าลึก มีลักษณะเป็น 2 พู ปลายมน ด้านล่างมีขนสีน้ำตาลประปราย ก้านใบยาว 1-3 ซม. ดอก สีเหลืองสด ออกเป็นช่อสั้น มีน้อยดอก ก้านดอกยาว 1 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับกว้าง เมื่อบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 ซม. เกสรผู้ 10 อัน ยาวไม่เท่ากัน ผล เป็นฝักแบน มีขนสีน้ำตาลแน่น กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 7-15 ซม. เมื่อแก่จะแตก มีเมล็ด 4-6 เมล็ด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.
        มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียเขตร้อน กระจายตั้งแต่อินเดีย คาบสมุทรอินโดจีน มาเลเซีย จนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยปลูกได้ทั่วไป ออกดอกติดผลตลอดปี

ประโยชน์ :  ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป