สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Caesalpinioideae


ประดู่แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Phyllocarpus septentrionalis Donn.Sm.
วงศ์ :  Leguminosae - Caesalpinioideae
ชื่อสามัญ :  Monkey flower tree

ชื่ออื่น :  ประดู่แดง, วาสุเทพ (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง กิ่งลู่ลง ใบประกอบเป็นรูปขนนกเรียงสลับ ใบย่อย 3-5 ใบ ออกสลับ แผ่นใบย่อย รูปไข่ รูปรี หรือรูปใบหอก กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ  6 เซนติเมตร ปลายมน โคนสอบ ดอกสีแดงคล้ำ ออกเป็นช่อเป็นกระจุกตามกิ่ง ผลเป็นฝักแบน กว้าง 1-3 เซนติเมตร มี 1-2 เมล็ด 
          มีถิ่นกำเนิดในประเทศกัวเตมาลา ทวีปอเมริกาใต้ ออกดอกเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ