สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Caesalpinioideae
เสี้ยวใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Bauhinia malabarica Roxb.  & Barneby Donn.Sm.
วงศ์ :  Leguminosae - Caesalpinioideae
ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น :  คังโค (สุพรรณบุรี); แดงโค (สระบุรี); ป้าม (ส่วย-สุรินทร์); ส้มเสี้ยว (ภาคเหนือ); เสี้ยวส้ม (นครราชสีมา); เสี้ยวใหญ่ (ปราจีนบุรี)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ไม้ต้น สูง 3-15 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปคล้ายไตหรือโล่ ปลายใบเว้าเป็น 2 พู พูกลมกวาง ปลายเว้ากว้าง โดยเว้าประมาณ 1/5 - 1/6 ของความยาวใบ เส้นใยย่อย 7-11 เส้น ดอก สีขาว ออกเป็นช่อเชิงหลั่นประกอบ ห้อยลง กลีบเลี้ยงรูปทรงกระบอกหรือรูปทรงกระบอกแกมรูปกรวย สีเขียว ปลายแยกเป็น 5 แฉก โดยเรียงเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 2 กลีบ 2 กลุ่ม อีกหนึ่งมี 1 กลีบ กลีบเลี้ยงค่อนข้างตั้ง กลีบดอกแยก รูปใบหอก โคนสอบ ปลายแหลมหรือเป็นติ่งมน กลีบตั้ง โคนกลีบสีเขียว ผล เป็นฝักไม่แตก รูปแถบ เกลี้ยง มีเมล็ด 10-30 เมล็ด  
ประโยชน์ :  ใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ประกอบอาหาร เช่นแกงส้ม