สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Caesalpinioideae


โสก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Saraca indica L.
วงศ์ :  Leguminosae - Caesalpinioideae
ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น :  กาแปะห์ไอย์ (มลายู-ยะลา); ชุมแสงน้ำ (ยะลา); ตะโดลีเต๊าะ (มลายู-ปัตตานี); ส้มสุก (ภาคเหนือ); โสก (ภาคกลาง); โสกน้ำ (สุราษฎร์ธานี)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้ยืนต้นสูงถึง 20 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก มี 4-6 คู่ ขนาดใบกว้าง 3-9 ซม. ยาว 10-30 ซม. รูปหอก ดอก เป็นช่อพุ่มคล้ายดอกเข็ม ขนาดกว้าง 5-15 ซม. ดอกมีจำนวนมาก กลีบรองดอกเป็นหลอด ยาว 8-12 มม. สีเหลืองส้ม ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ยาวเลยกลีบรองดอกออกมาครึ่งล่าง สีเหลือง ครึ่งบนสีม่วง ดอกมีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 10-27 ซม. กว้าง 4-5 ซม.
ออกดอกประมาณเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มักพบขึ้นริมน้ำตามชายป่า ถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณแถบประเทศอินเดียลงมายังไทยและมาเลเซีย
ประโยชน์ :  ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกรับประทานได้มีรสเปรี้ยว