สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Dipterocapaceae


รัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Shorea siamensis   Miq.
วงศ์ :  Dipterocapaceae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น :  เปา, เปาดอกแดง (ภาคเหนือ); รัง (ภาคกลาง); เรียง, เรียงพนม (เขมร-สุรินทร์); ลักป้าว (ละว้า-เชียงใหม่); แลบอง, เหล้ท้อ, เหล่บอง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ฮัง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15-20 เมตร เปลือกลำต้นสีเทา แตกเป็นร่องลึกตามความยาวลำต้น ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 7-12 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบหยักเว้า ดอก สีเหลือ กลิ่น หอมอ่อน ออกเป็นช่อ ผล รูปกระสวยแหลม มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก
        ขึ้นในป่าเบญจพรรณแล้งและป่าแดงทั่วไป ปะปนกับไม้เต็งซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 500-1,000 เมตร มีความทนทานต่อความแห้งแล้ว ทนไฟได้ดีมาก  ออกดอกเดือน มีนาคม เมษายน
ประโยชน์ :  
เนื้อไม้ ค่อนข้างแข็ง ใช้ก่อสร้างส่วนที่ต้องการความแข็งแรง และทำเครื่องมือการเกษตร