สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Labiatae


ซ้องแมว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Gmelina philippensis Cham.
วงศ์ :  Labiatae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น :  ข้าวจี่ (ทั่วไป); คางแมว (ภาคกลาง, ภาคใต้); จิงจาย (ภาคใต้); จิ้งจ๊อ (ปัตตานี); ซ้อแมว (ลำปาง); ซ้องแมว, ช้องแมว (ภาคกลาง, นครราชสีมา); ปะงางอ (มลายู-ปัตตานี); ยวงขนุน (สุราษฎร์ธานี); เล็บแมว (สระบุรี); ส้มแมว (ราชบุรี); หางกระรอกแดง (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันกับคู่ มีลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายมน ดอกช้องแมวออกเป็นช่อตามกิ่งข้าง และห้อยลงมา
ดอกจะออกจากซอกของใบประดับ ซึ่งเรียงซ้อนกัน ตัวใบประดับ เป็นสีเขียวอมเหลืองมีสีแดงประอยู่เป็นจุด ตัวดอกสีเหลือง ที่โคนกลีบติดกันเป็นรูปหลอดกลีบดอกแยกกันที่ปลายของหลอดดอก ช้องแมวจะออกดอกในช่วง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ขยายพันธุ์ด้วยการตอนหรือการปักชำ

ประโยชน์ :