สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Labiatae

สาวสันทราย
Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr.
 
นางแย้ม
 Clerodendrum philippinum   Schauer var. pleniflorum Schauer
หญ้าหนวดแมว
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.

 
สัก
Tectona grandis L.f.


 
มังกรคาบแก้ว
Clerodendrum thomsoniae Balf.f.
คนทีเขมา
Vitex negundo L.
 
Clerodendrum sp.

 
ซ้องแมว
Gmelina philippensis Cham.