สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Lythraceae

เทียนกิ่ง
Lawsonia inermis L.
 
อินทนิลน้ำ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
อินทรชิต
Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
เทียนเล
Pemphis acidula J.R. & G.Forst.
ยี่เข่ง
Lagerstroemia indica L.
เสลาขาว
Lagerstroemia tomentosa C.Presl
เสลาเปลือกบาง
Lagerstroemia venusta Wall.
เสลาเปลือกหนา
Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz
     
อินทนิลบก
Lagerstroemia macrocarpa Wall.