สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Sterculiaceae

ปอขนุน
Sterculia parviflora Roxb. ex G.Don
สำโรง
Sterculia foetida L.
 
Sterculia sp. ปอแดง
Sterculia guttata Roxb.
 
     
หงอนไก่ทะเล
Heritiera littoralis Dryand.