ขนุน
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Artocarpus heterophyllus  Lam.
วงศ์ : Moraceae
ชื่อสามัญ : Jack Fruit
ชื่ออื่น :

   
 

เงาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum L.
วงศ์ : Sapindaceae
ชื่อสามัญ : Rambutan
ชื่ออื่น :

   
 

ชมพู่แก้มแหม่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry
วงศ์ :  Myrtaceae
ชื่อสามัญ :
ชื่ออื่น :

   
 

ชมพู่น้ำดอกไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium jambos (L.) Alston
วงศ์ : Myrtaceae
ชื่อสามัญ : Rose Apple
ชื่ออื่น :

   
 

ชมพู่มะเหมี่ยว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium malaccense (L.) Merrill & Perry
วงศ์ :  Myrtaceae
ชื่อสามัญ :
ชื่ออื่น :

   
 

ทุเรียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus L.
วงศ์ :  Bombacaceae
ชื่อสามัญ : Durian
ชื่ออื่น :

   
 

น้อยหน่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona squamosa L.
วงศ์ : Annonaceae
ชื่อสามัญ : Sugar Apple
ชื่ออื่น :

   
 

ฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Psidium guajava L.
วงศ์ : Myrtaceae
ชื่อสามัญ :  Guava
ชื่ออื่น :

   
 

มะขาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Tamarindus indica L.
วงศ์
Leguminosae
ชื่อสามัญ : Tamarind
ชื่ออื่น :

   
 

มะปราง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Bouea macrophylla Griffith
วงศ์ : Anacardiaceae
ชื่อสามัญ :  Marian Plum
ชื่ออื่น :

   
 

มะม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Mangifera indica L.
วงศ์ : Anacardiaceae
ชื่อสามัญ : Mango
ชื่ออื่น :

   
 

มังคุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Garcinia mangostana L.
วงศ์ : Guttiferae
ชื่อสามัญ : Mangostee
ชื่ออื่น :

   
 

ละมุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Manilkara achras Fosberg
วงศ์ :
Sapotaceae
ชื่อสามัญ
Spodilla
ชื่ออื่น สวา

   
 

ละมุดสีดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Manilkara kauki (L.) Dubard
วงศ์ : Sapotaceae
ชื่อสามัญ :
ชื่ออื่น :

   
 

ส้มเขียวหวาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Citrus reticulata Blanco
วงศ์ : Rutaceae
ชื่อสามัญ : Tangerine
ชื่ออื่น :

   
 

ส้มโอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Citrus maxima (Burm.) Merr.
วงศ์ :  Rutaceae
ชื่อสามัญ :  Pummelo, Shaddock
ชื่ออื่น :