back

  ฝรั่ง


  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Psidium guajava  L.
วงศ์ : Myrtaceae
ชื่อสามัญ :  Guava
ชื่ออื่น : จุ่มโป ชมพู่ มะก้วย มะก้วยกา  มะมั่น มะกา มะจีน ย่าหมู่ สีดา
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น สูง 3-10 เมตร เปลือกต้นเรียบ ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-8 ซม. ยาว 6-14 ซม. ดอก เดี่ยวหรือช่อ 2-3 ดอก ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผล เป็นผลสด
ประโยชน์ :
ตำรายาไทยใช้ใบแก้ท้องร่วง บิดมูกเลือด ระงับกลิ่นปาก รากขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ การทดลองกับผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง โดยให้กินผงใบแห้ง 500 มก.ทุก 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน พบว่าได้ผลดีกว่ายาปฏิชีวนะเตราซัยคลิน