ขี้เหล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia siamea  Britt.
วงศ์ :  Leguminosae
ชื่อสามัญ : Cassod Tree / Thai Copper Pod
ชื่ออื่น ขี้เหล็กแก่น ขี้เหล็กบาน ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็กใหญ่

 
   
 

 

 คูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Cassia fistula L.
วงศ์ :  Leguminosae
ชื่อสามัญ : Golden Shower Tree/ Purging Cassia
ชื่ออื่น :  ราชพฤกษ์  ลมแล้ง

 
   
 
 

 ชุมเห็ดเทศ  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia alata L.
วงศ์ :  Leguminosae
ชื่อสามัญ  Ringworm Bush
ชื่ออื่น :  ขี้คาก  ลับมีนหลวง  หมากกะลิงเทศ ชุมเห็ดใหญ่

 

   
 

 

 มะขาม  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tamarindus indica L.
วงศ์ Leguminosae
ชื่อสามัญ : Tamarind
ชื่ออื่น :

 
   
 
 

  มะขามแขก  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia angustifolia Vahl
วงศ์ : Leguminosae
ชื่อสามัญ : Senna
ชื่ออื่น :

 
   
 
 

แมงลัก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ocimum basilicum L.f. var. citratum Back.
วงศ์ :  Labiatae
ชื่อสามัญ :  Hairy Basil
ชื่ออื่น :  ก้อมก้อขาว  มังลัก