กระเจี๊ยบแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hibiscus sabdariffa  L.
วงศ์ :   Malvaceae
ชื่อสามัญ : Roselle
ชื่ออื่น : กระเจี๊ยบ  กระเจี๊ยบเปรี้ยว  ผักเก็งเค็ง  ส้มเก็งเค็ง  ส้มตะเลงเครง

 
   
 

 

กาแฟ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Coffea arabica  L.
วงศ์ Rubiaceae
ชื่อสามัญ :
kofi, coffee, koffie, Brazilian coffee, Arabian coffee.

 
   
 

 

 เก๊กฮวย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysanthemum indicum  L.
วงศ์ :  Compositae
ชื่อสามัญ :
Ye ju hua
ชื่ออื่น :  
เบญจมาศสวน หรือ เบญจมาศหนู

 
     
 

 

โกโก้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Theobroma cacao  L.
วงศ์   Sterculiaceae

ชื่อสามัญ :  Chocolate Tree, Cacao, Cocoa
ชื่ออื่น :

 
   
 

 

ขิง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zingiber officinale  Roscoe
วงศ์   Zingiberaceae
ชื่อสามัญ
:  Ginger
ชื่ออื่น : ขิงแกลง  ขิงแดง  ขิงเผือก

 
   
 

 

ชา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Camellia sinensis Ktze. var. assamica  Kitamura
วงศ์   Theaceae
ชื่อสามัญ
:  Tea, Green tea, Black tea, Tea มาจากคำว่า té ซึ่งเป็นภาษาจีนดั้งเดิม 

 
   
 

 

ฝาง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Caesalpinia sappan L.
วงศ์  Leguminosae
ชื่อสามัญ
:  Sappan Tree
ชื่ออื่น : ฝางส้ม

 
   
 
 

มะตูม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aegle marmelos Corr.
วงศ์ : Rutaceae
ชื่อสามัญ
:  Beal Fruit tree / Bengal Quince
ชื่ออื่น : กะทันตาเถร  ตุ่มตัง ตูม มะปิน

 
   
 

 

ลำใย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dimocarpus longan Lour
วงศ์  
Sapindaceae
ชื่อสามัญ : Longan
ชื่ออื่น : ลำใยป่า (ทั่วๆไป)  เจ๊ะลอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)