พืชมีพิษ


 กลับหน้าหลัก
HOME

 


 
ต่อระบบทางเดินอาหารและโลหิต


  ย้อนกลับ

 

 

 
 

บานบุรี

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Allamanda cathartica  L.
วงศ์ :  Apocynaceae
ชื่อสามัญ :
 Golden Trumpet, Allamanda, Golden Bell
ชื่ออื่น :  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
 ไม้พุ่มแกมเลื้อย (scandent) ใบ เดี่ยว รูปใบหอก ออกเรียงรอบข้อ ข้อละ 3-4 ใบ แผ่นใบรูปไข่กลับหรือขอบขนาน ทุกส่วนมียางสีขาวเหมือนน้ำนม ดอก เดี่ยวหรือออกเป็นช่อสั้นๆ กลีบดอกสีเหลือง โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ผล กลม สีเขียว มีหนามรอบๆ ผล ผลแก่แตกได้

ส่วนที่เป็นพิษ : ล และยางต้น
สารพิษ :
  resin ึ่งเป็นส่วนผสมของ polycyclic acid ละ phenol
การเกิดพิษ
: ยางต้นเมื่อถูกผิวหนังจะอักเสบ คัน แดง ถ้ารับประทานยางหรือผลเข้าไปทำให้อาเจียน ทองเดิน ท้องร่วงอย่างรุนแรง การหายใจไม่สม่ำเสมอ ไข้สูง ถ้าสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากอาจถึงตาย
การรักษา
:
 ถ้ายางถูกผิวหนังหรือเข้าตา ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งจนหมดยาง ถ้ารับประทาน ส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อล้างท้อง หรือให้นมสดหรือไข่ขาวรับประทานเพื่อลดการดูดซึมของสารพิษ ให้น้ำเกลือ หรือรักษาตามอาการ