พืชมีพิษ


   

 

 

กลับหน้าหลัก
HOME

 


 
  
 พืชมีพิษ ต่อระบบทางเดินอาหารและระบบหมุนเวียนโลหิต


  ย้อนกลับ

   
ชุมเห็ดเทศ บอนสี บานบุรีสีเหลือง ปัตตาเวีย ผกากรอง
ฝิ่นต้น พลับพลึงตีนเป็ด แพงพวยฝรั่ง รัก ว่านสี่ทิศ
 
ว่านแสงอาทิตย์ ว่านหางจระเข้ สลัดได หนุมานนั่งแท่น  


www.rspg.thaigov.net