พืชมีพิษ


 กลับหน้าหลัก
HOME

 


 
ต่อระบบทางเดินอาหารและโลหิต


  ย้อนกลับ

 

 

 
 

ปัตตาเวีย

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Jatropha integerrima  Jacq.
วงศ์ :  Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ :
 Cotton leaved Jatropha
ชื่ออื่น :  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
 ต้น เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 1.5 - 2 เมตรมีสีน้ำตาลเข้ม (Dark Brown) ทรงต้นค่อนข้างสูงโปร่ง ใบ มีสีเขียวแก่ (Dark Green) เป็นรูปไข่ขนาดใหญ่ ใบเดี่ยว หลังใบค่อนข้างแดง ดอก เป็นช่อตามปลายกิ่ง สีแดง ชมพู (Red Pink) มีกลีบดอก 5 กลีบออกดอก
เป็นระยะตลอดปี ดอกตัวผู้กับตัวเมียแยกกัน และมักจะอยู่คนละช่อ
เมล็ด ลักษณะกลม เหลืองออกน้ำตาล

ส่วนที่เป็นพิษ :
สารพิษ :
   
การเกิดพิษ
: ถ้ารับประทานเข้าไปทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน
การรักษา
: