พืชมีพิษ


   

 

 

กลับหน้าหลัก
HOME

 
           ย้อนกลับ
 

 

  

 

 

 

 

กช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์
: Typha angustifolia   L.
วงศ์ : Typhaceae
ชื่อสามัญ
: Lesser reedmace,  Narrow-liaved cat tail
ชื่ออื่น
: ธูปฤๅษี

 

 

 

 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : วัชพืชอายุหลายฤดู ลำต้นเจริญตั้งตรงเป็นกอ มีลำต้นใต้ดินที่เรียกว่าเหง้า สามารถแตกกอใหม่จากเหง้าได้ ต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยวแบนเรียบเรียวแหลม ยาวประมาณ 1 เมตร โคนใบแผ่เป็นกาบประกบกัน กาบใบด้านในมีเมือกเหนียว ดอก ออกเป็นช่อชนิดสไปค์ ช่อดอกกลมลักษณะคล้ายธูป มีสีน้ำตาลเข้มเมื่อแก่ ดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียจะแยกกันอยู่คนละส่วนในช่อเดียวกัน ผลมีขนาดเล็กรูปร่างกลมเรียวยาว มีเมล็ดเดียว ที่ปลายมีขนสีขาวเป็นกระจุกติดอยู่ ผลแก่มีสีน้ำตาล  พบขึ้นบริเวณน้ำขัง ในหนอง บึง ในนาข้าวทั่วประเทศไทย ขยายพันธุ์โดยใช้เหง้าและเมล็ด

ประโยชน์ : ใช้ใบจักสานเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในครัวเรือน

 

ที่มาของข้อมูล วัชพืชในประเทศไทย , ผศ.สุรชัย มัจฉาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538

 


www.rspg.thaigov.net