พืชมีพิษ


   

 

 

กลับหน้าหลัก
HOME

 

เครื่องจักสาน เป็นเครื่องใช้ของคนไทยที่มีใช้กันทั่วไปแทบทุกครัวเรือนมาตั้งแต่สมัยโบราณ เครื่องจักสานนั้น นอกจากจะสานเป็นภาชนะต่างๆ แล้วยังสานเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอีกมากมายหลายชนิด ส่วนใหญ่เครื่องจักสานได้มาจากพืช พืชที่สามารถนำเส้นใยมาจักสานเพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ อาทิ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้าน

 


 
  
 


 

กช้าง
Typha angustifolia  L.
ไผ่สีสุก
Bambusa blumeana  Schult.f.
ลิเภา
Lygodium flexuosum (L.) Sw.
หวาย
Calamus ceesius Blume
เตยทะเล
Pandanus odoratissimus L.f.
ตาล
Borassus flabellifer  L.
ลาน
Corypha lecomtei  Becc.
มะพร้าว
Cocos nucifera  L.
     
ผักตบชวา
Eichhornia crassipe (C.Mart) Solms
กระจูด
Lepironia articulata (Retz.) Domin
จาก
Nypa fruticans  Wurmb.
 
 
       


www.rspg.thaigov.net