พืชมีพิษ


   

 

 

กลับหน้าหลัก
HOME

 
           ย้อนกลับ
 

 

  

 

 


 

เตยทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
: Pandanus odoratissimus L.f.
วงศ์ : Pandanaceae
ชื่อสามัญ
: Screw Pine
ชื่ออื่น
: ลำเจียก (ภาคกลาง) ปะหนัน, ปาแนะ (มลายู-นราธิวาส)

 

 

 

 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้น ไม้พุ่ม สูง 5 - 10 เมตร แตกกิ่งก้าน จนมองดูเป็นกอ มีรากยึดเกาะ ลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน ชอบขึ้นตามชายทะเล ใบ ใบเดี่ยว ใบยาวคล้ายหอก สีเขียว ขอบใบมีหนามแหลม ใบจะเรียงเวียนขึ้นไปจนถึงยอด คล้ายเตยเวียน มักจะออกใบถี่อยู่ปลายยอด เนื้อใบเหนียว ดอก ออกช่อติดกันแน่น เป็นช่อสั้น ๆ ออกตามซอกใบ ปลายกิ่ง สีขาว ถ้าต้นไหนมีดอกเพศผู้จะเรียกว่าลำเจียก ถ้ามีดอกเพศเมียจะเรียกว่าเตยทะเล
ผล ผลอยู่รวมกันเป็นกระจุก มองดูคล้ายสับปะรดรูปปรี เมื่อแก่ผลจะเป็นสีแสด ขึ้นได้ดีในดินทราย ทนน้ำขังแฉะ น้ำเค็ม มีรากค้ำจุนทำให้ทนต่อลม ชอบแสงแดดจัด พบขึ้นมากตามชายหาดใกล้ชายฝั่งทะเล

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ชาวบ้านชอบปลูกเพื่อบังลมเพราะทนต่อลมแรงและอากาศแล้ง ใช้ใบสานเป็นเสื่อ และเครื่องใช้ประเภทจักสาน

 

ที่มาของข้อมูล

 


www.rspg.thaigov.net