พืชมีพิษ


   

 

 

กลับหน้าหลัก
HOME

 
           ย้อนกลับ
 

 

  

 

 


 

ตาล

ชื่อวิทยาศาสตร์
: Borassus flabellifer  L.
วงศ์ :  Palmae
ชื่อสามัญ
: Palmyra palm, Lontar palm ,Fan palm, Brab palm
ชื่ออื่น
: ตะนอด (เขมร) โหนด (ใต้) ตาลโตนด ตาล ตาลใหญ่ (กลาง) ถาล (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ทอถู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ตาลนา ปลีตาล(เชียงใหม่)

 

 

 

 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืน ลำต้น เดี่ยวไม่แตกกิ่งก้านสาขา ลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม – ดำ ซึ่งจะมีกาบขอบใบติดอยู่ประมาณ 5 เมตร ลักษณะของเนื้อไม้เป็นไม้เนื้อแข็ง มีเสี้ยนสีดำอัดกันแน่นด้านในสูงประมาณ 15 เมตร และจะมีใบออกที่ยอด ลักษณะ ใบ คล้ายพัดปลายใบแหลมสีเขียว ระหว่างใบจะมีก้านใบแข็งและเชื่อมติดกันคล้ายรูปตัววี ลักษณะก้านใบสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม เช่นเดียวกับใบขอบก้านใบคล้ายฟันเลื่อย แต่จะป้านกว่า ความยาวประมาณ 1.5 – 2 เมตร การเรียงตัวของใบอัดกันแน่นเป็นเกลียว เมื่อใบแก่เต็มที่จะร่วงหล่นทั้งก้านและใบ

ประโยชน์ : นอกจากจะใช้เป็นอาหาร เครื่องดื่ม ให้สี และสิ่งปลูกสร้างแล้ว  ส่วนของใบตาลยังใช้มุงหลังคา และผลิตภัณฑ์จักสาน

 

ที่มาของข้อมูล

 


www.rspg.thaigov.net