หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 

1
 

 

          ภาพวาดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Scientific Art Illustration) คืองานศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ แมลง ปลา นก ฯลฯ อย่างถูกต้อง ทำให้จำแนกออกได้ว่าเป็นชนิดใดๆ
          ภาพวาดพฤกษศาสตร์ธรรมชาติ (
Botanical Art Illustration) คืองานศิลปะที่มีการจำเพาะลงไป เฉพาะพืชพรรณ ต้นไม้ต่างๆ โดยนำวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์สองแขนงนี้มารวมกัน หรือที่เราเรียกว่า "วิทย์สานศิลป์"
          วิทยาศาสตร์ คือความถูกต้องความเป็นจริงตามธรรมชาติ  ส่วนศิลปศาสตร์ เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยใช้จินตนาการและให้อารมณ์ ดังนั้นงานศิลปพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้องจะต้องมีทั้งสาม ส. มาประกอบกัน คือ

  • สัดส่วน  ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Accuracy)

  • สังเกต  มีการสังเกตรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน และแม่นยำ (Keen Observation)

  • สวยงาม  เมื่อมองดูผลงานแล้วให้ความสวยงามอย่างมีคุณค่าทางศิลปะ (Aesthetic)
    งานภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณต้นไม้ ดอกไม้  หรือที่เรียกเป็นทางการว่าพฤกษศาสตร์นั้น สามารถแบ่งกว้างๆ ได้ 3 แบบ

  1. ภาพเหมือนทางพฤกษศาสตร์ (Botanical Illustration) จุดมุ่งหมายนี้ นำมาใช้ทางวิชาการ ผลงานจะต้องบ่งบอกชัดเจนว่าพืชพรรณนี้คือชนิดอะไร ดังนั้นสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ตามมาด้วยการสังเกตพินิจพิเคราะห์และความสวยงาม จะพบเห็นทั่วไปตามพจนานุกรม หนังสือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น มักจะใช้ปากกาดำเขียนเป็นเส้นบนพิมพ์กระดาษขาว

  2. ภาพวาดพฤกษศาสตร์  (Botanical Painting) อันนี้ความสวยงามมาก่อน แต่การสังเกตพิจารณาอย่างถี่ถ้วนต้อมีด้วย และสัดส่วนก็ต้องถูกต้องตามความเป็นจริงเช่นเดียวกัน

  3. ภาพวาดทางธรรมชาติ  (Nature Painting หรือ Flowers Painting) เป็นภาพวาดที่ศิลปะนำคือดูแล้วสวยงาม ศิลปินใช้ความสุนทรีย์ทางอารมณ์และจินตนาการสร้างงานเป็นหลักสำคัญ โดยการพินิจพิเคราะห์และสัดส่วนที่ถูกต้องไม่จำเป็น เช่น ภาพวาดดอกไม้ในแจกัน (Still Life) เหล่านี้เป็นต้น สีสันการวาดภาพ อารมณ์ของศิลปินจะมาก่อนความถูกต้องว่าพืชดอกที่วาดเป็นชนิดไหน  การสังเกตรายละเอียดจะไม่แม่นยำเสมอไป

 

หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9