หน้า  1  2  3  4 

 

1
 

 

          การวาดรูปให้เป็นสุขและสนุกกับงานนั้น  เพียงดินสอหนึ่งแท่งและกระดาษเปล่าแผ่นเดียวก็เริ่มได้แล้ว เราอาจเริ่มจากอุปกรณ์พื้นฐานง่ายๆ เช่น พู่กัน สี และกระดาษวาดเขียน เป็นต้น ในตอนแรกคุณควรเริ่มซื้อจำนวนน้อยๆ ก่อนแล้วค่อยหาซื้อเพิ่มในภายหลัง ถ้าเป็นไปได้อยากแนะนำว่าคุณควรใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพดีพอสมควร เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี สิ่งสำคัญที่สุดในการวาดรูป คือความรู้สึกอยากวาดหรือการวาดให้สนุก อันนี้อยู่ในตัวคุณเอง ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหน แต่ต้องค้นพบให้ได้จากภายในใจ
          สำหรับผู้เริ่ม อุปกรณ์สำคัญสามอย่างที่ต้องซื้อคือ  กระดาษ  พู่กัน  และสี  อุปกรณ์อื่นๆ อาจไม่ต้องหาซื้อให้เปลืองเงิน คุณลองเดินๆ ดูของใช้ในบ้านมาใช้ได้ เช่น  จานกระเบื้องสีขาว และขวดแก้วใช้แล้ว  เป็นต้น
          กระดาษ  กระดาษวาดเขียนจำมีจำหน่ายเป็นสองแบบคือ แบบเป็นแผ่นหรือแบบเป็นเล่ม ถ้าซื้อเป็นแผ่นจะราคาถูกกว่า และเราสามารถตัดแบ่งได้ตามขนาดที่เราต้องการ บนแผ่นกระดาษจะมีลายน้ำ  คือชื่อผู้ผลิตอยู่บริเวณมุมล่าง ถ้าจะนำกระดาษนั้นมาใช้งานต้องดูให้ดีเสียก่อนว่า ด้านใดเป็นด้านหน้า จึงจะใช้ให้ถูกต้อง สามารถดูได้ง่ายๆ ก็คือนำกระดาษแผ่นนั้น ไปส่องกับแสง ด้านที่เราสามารถอ่านลายน้ำได้ ด้านนั้นจะเป็นด้านที่เราใช้งาน ส่วนกระดาษที่ซื้อมาเป็นเล่ม จะสะดวกและเหมาะสมกับการใช้ในการวาดภาพนอกสถานที่ กระดาษที่ใช้ในการวาดภาพโดยส่วนใหญ่แล้วมี  3 ชนิดคือ

1.      H.P. ( Hot Pressed )  คือกระดาษที่ถูกอัดโดยใช้ความร้อน เป็นกระดาษที่ผิวเรียบ เหมาะที่สุดในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ซึ่งต้องการเก็บรายละเอียดให้ชัดเจน มีหลายยี่ห้อ เช่น
Arches Aquarelle ขนาด 300 กรัม สีขาวค่อนข้างเหลือง เหมาะสำหรับงาน dry brush แต่บางครั้งก็เกิดปัญหาเวลาเราต้องการถ่ายเอกสารงานของเรา มักออกมาไม่ชัดเจน เนื่องจากเนื้อมีสีค่อนข้างเหลือง
-   Lanaquarelle ขนาด 300 กรัม  เนื้อกระดาษสีขาวและผิวเรียบ
-   Fabriano ขนาด 300 กรัม  ผิวสีขาวและผิวกระดาษเรียบดี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการรายละเอียด
-   Winsor & Newton ขนาด 300 กรัม เป็นกระดาษที่มีสีออกขาวมากกว่าชนิด Arches Aquarelle เหมาะสำหรับวานที่ต้องลงสีหลายๆ ชั้น โดยส่วนตัวดิฉันชอบกระดาษชนิด Arches Aquarelle และ Fabriano โดยใช้กระดาษขนาด B4 หรือ A3
2.      NOT ( Not Hot Pressed )  คือกระดาษที่อัดโดยไม่ใช้ความร้อนผิวหน้ากระดาษมักไม่ค่อยเรียบแต่ก็ไม่หยาบมาก นักวาดภาพพฤกษศาสตร์บางท่านนิยมกระดาษชนิดนี้
3.      COLD PRESSED (ROUGH)   เป็นกระดาษเนื้อหยาบ เหมาะสำหรับงานด้านภูมิทัศน์ หรืองานประเภท Impressionist ไม่เหมาะกับงานที่ต้องการเน้นรายละเอียด
          ความหนาของกระดาษจะวัดเป็นหน่วยปอนด์ต่อรีม หรือวัดจากแรงกดต่อตารางเมตร (gsm) ถ้าจะใช้กระดาษที่มีความหนาน้อยกว่า 300  gsm (140 ปอนด์)  บางครั้งต้องขึงกระดาษ (Stretch) ด้วยน้ำบนแผ่นบอร์ดแข็งก่อน กระดาษจึงจะไม่เป็นรอยคลื่นเมื่อโดนสีน้ำหลายๆ ครั้งทาทับลงไป  ถ้าคุณต้องการกระดาษที่เรียบและไม่เป็นรอยคลื่นง่ายๆ คุณต้องซื้อกระดาษที่มีเนื้อหนามากกว่า 230 gsm  หรืออย่างต่ำสุด 170  gsm   กระดาษทุกชนิดที่ใช้ต้องปลอดสาร มักจะเขียนไว้ว่า Acid Free ดิฉันใช้กระดาษหนา 300 กรัม  หรือเท่ากับ 140 ปอนด์ ในเมืองไทยเราก็สามารถหาซื้อกระดา Fabriano ได้ ( ราว 170-210 gsm )